Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz aktualnych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert jeszcze nie minął)

Budowa ulicy Mozarta w miejscowości Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt

Data składania ofert: 21.02.2017 r., godz. 10.00Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nieporęt

Data składania ofert: 21.02.2017 r., godz. 10.00Profilowanie mechaniczne nawierzchni dróg gruntowych ulepszonych oraz uzupełnianie zadołowań kruszywem naturalnym łamanym dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie Gminy Nieporęt

Data składania ofert: 23.02.2017 r., godz. 10.00Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nieporęt w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt,

Data składania ofert: 28.03.2017 r., godz. 10.00