Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt Uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewidencyjnych o nr nr 269/12 i 270/26.

projekt

Uchwała Nr……..
Rady Gminy Nieporęt
z dnia………

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości położonej we wsi Stanisławów Pierwszy gmina Nieporęt, stanowiącej drogę wewnętrzną składającą się z działek ewidencyjnych o nr nr 269/12 i 270/26.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”, art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z § 3 ust 1 Załącznika do Stanowiska Nr 2/2010 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zasad przejmowania dróg na mienie Gminy, Rada Gminy uchwala, co następuje;

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Nieporęt własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych o nr nr 269/12 i 270/26, o łącznej powierzchni 1163 m2, stanowiących drogę wewnętrzną położonej we wsi Stanisławów Pierwszy.
2. Położenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.19
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 12.19Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony