Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt Uchwała Rady Gminy Nieporęt w sprawie funduszu sołeckiego w 2012 r.

-Projekt-

Uchwała Nr……………..
Rady Gminy Nieporęt
z dnia…………………...


w sprawie funduszu sołeckiego w 2012 r.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.), Rada Gminy Nieporęt uchwala co następuje:


§ 1.
1. Wyraża się zgodę/nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Nieporęt na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki.
2. Wysokość środków przypadających z funduszu sołeckiego na dane sołectwo zostanie określona na podstawie art.2 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).*

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

___________________________________________
* dot. przypadku wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 25.03.2011 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.03.2011 r., godz. 12.10Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony