Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2005 - 2011”.

OŚR.7610-1/2010 - projekt -

Uchwała Nr …..../......./2011
Rady Gminy Nieporęt
z dnia …......................... 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2005 - 2011”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 12b pkt 4 i ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nieporęt na lata 2005-2011”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2011 r., godz. 14.46Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.44Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.44Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.39Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.29Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.28Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony