Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt uchwała Rady Gminy Nieporęt w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2009”.

OŚR.7610-1/2010 - projekt -

Uchwała Nr …..../......./2011
Rady Gminy Nieporęt
z dnia …......................... 2011 r.

w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2009”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2007-2009” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 13.50
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2011 r., godz. 14.49Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.18Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.50Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony