Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2017”.

OŚR.7610-1/2010 - projekt -


Uchwała Nr …..../......./2011
Rady Gminy Nieporęt
z dnia …......................... 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2010 - 2013 z perspektywą do roku 2017”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14, art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nieporęt na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2017” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 13.47
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 14.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2011 r., godz. 14.04Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.04Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 14.03Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.47Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony