Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd Szkoły Podstawowej w Nieporęcie

- Projekt -
GN.6844.1.2011
Uchwała Nr ...........
Rady Gminy Nieporęt
z dnia ...........

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Wójtowi Gminy Nieporęt zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości do 99 % od opłat rocznych za przekazanie w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Nieporęcie nieruchomości, o pow. 1,3724 ha, położonej w Nieporęcie, przy ulicy Dworcowej 9, stanowiącej działkę o nr ew. 270/7, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1L/00011832/4, zabudowanej budynkiem szkoły i pawilonem sportowym, o powierzchni zabudowy 1866,88 m2 i łącznej kubaturze 12152,16 m3.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 13.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2011 r., godz. 13.32Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.29Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.28Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.28Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony