Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Projekt uchwały Rady Gminy Nieporęt w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd Szkoły Podstawowej w Izabelinie

- Projekt -
GN.6844.2.2011

Uchwała Nr ...........
Rady Gminy Nieporęt
z dnia ...........

w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Wójtowi Gminy Nieporęt zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości do 99 % od opłat rocznych za przekazanie w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Izabelinie, nieruchomości gruntowej, o pow. 1,31 ha położonej w Izabelinie, przy ulicy Szkolnej 1, stanowiącej działkę nr 32, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie prowadzi księgę wieczystą KW WA1L/000160015/6, zabudowaną budynkiem Szkoły Podstawowej, o powierzchni zabudowy 382,7 m2, powierzchni użytkowej 445,40m2 i kubaturze 2340,00m2.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 03.03.2011 r., godz. 13.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2011 r., godz. 13.32Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.27Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
03.03.2011 r., godz. 13.26Radosław ŚwiątkowskiDodanie strony