Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Protokół nr 6/2010 z XLIX uroczystej sesji Rady Gminy Nieporęt z dnia 31 maja 210 r.

XLIX sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 31maja 2010 r. w godz. 17.10 – 19.30. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a.
I. W obradach sesji wzięło udział 12 radnych V kadencji Rady Gminy Nieporęt oraz zaproszeni samorządowcy nieporęccy, którzy przez ostatnie 20 lat piastowali w Gminie Nieporęt funkcje wójtów, radnych i sołtysów. II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Okolicznościowe wystąpienia.
3. Podjęcie uchwały dla uczczenia 20 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego
4. Uhonorowanie Samorządowców Gminy Nieporęt - wręczenie pamiątkowych statuetek.
5. Występ artystyczny.
6. Zasadzenie symbolicznych dębów upamiętniających poszczególne kadencje Samorządu Nieporęckiego.
7. Zamknięcie sesji.
IV. Przebieg sesji:
Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski otworzył uroczysta sesje Rady. Powitał licznie przybyłych gości, po czym zaprosił do zabrania głosu: Wójta Gminy Nieporęt S.M.Mazura oraz radnego Andrzeja Kulę, który nieprzerwanie od ponad 20 lat pracuje na rzecz samorządu nieporęckiego, jako radny, wielokrotny Przewodniczący Rady Gminy w latach 1990-1998 oraz członek Zarządu Gminy.
Po wystąpieniach swoje spojrzenie na 20 lat samorządu nieporęckiego przedstawiła młodzież z Gimnazjum im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Stanisławowie Pierwszym.
Następnie głos zabierali: radny Wiesław Smoczyński, który w latach 1994-2002 sprawował funkcje wójta Gminy Nieporęt oraz radny Andrzej Olechowski(tekst przemówienia został załączony do protokołu), który sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Nieporęt w latach 1998-2005.
Po wystąpieniach Rada Gminy Nieporęt przyjęła Uchwałę nr XLIX/41/2010 dla uczczenia 20 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego, której wnioskodawcami byli Wójt S.M.Mazur oraz Przewodniczący Rady Gminy E.Woźniakowski.
Potem przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych statuetek przybyłym samorządowcom oraz pamiątkowe zdjęcia.
W dalszej części sesji zasadzono symboliczne dęby upamiętniające poszczególne kadencje Samorządu Nieporęckiego przed budynkiem GOK. Po czym wysłuchano recitalu w wykonaniu Państwa Wróbel.
Po takiej uczcie duchowej Przewodniczący Rady Gminy raz jeszcze podziękował za liczne przybycie, po czym zamknął XLIX uroczystą sesję Rady Gminy Nieporęt życzą wszystkim spotkania na kolejnych rocznicach.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 12.51
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 14.10.2010 r., godz. 12.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2010 r., godz. 12.51Joanna JońskaDodanie strony