Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

PROTOKÓŁ NR 6/09 Z XXXVIII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT z dnia 10 lipca 2009 roku

PROTOKÓŁ NR 6/09
Z XXXVIII SESJI RADY GMINY NIEPORĘT
z dnia 10 lipca 2009 roku


XXXVIII sesja Rady Gminy Nieporęt odbyła się w dniu 10 lipca 2009 r. w godz. 14.15 – 15.30 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt.
I. W obradach sesji wzięło udział 10 radnych. (-lista obecności stanowi załącznik do protokołu). II. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.
III. Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 34/12.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Brzozowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34 i 34/28.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kwitnącej Wiśni” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 24/84.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Polnych Maków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/38, 291/56, 291/63.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i nr 291/47.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Szczęśliwa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20.
13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Spełnionych Marzeń” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działki o nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.
IV. Przebieg sesji.
Pkt 1) Otwarcie sesji. Otwarcie sesji, po stwierdzeniu quorum, dokonał Przewodniczący Rady Gminy. Usprawiedliwił nieobecności: wójta S.M.Mazura z powodu urlopu oraz zastępcy wójta M.Stpiczyńskiego, powód – reprezentowanie Gminy na posiedzenie sztabu kryzysowego, związanego z przyduchą w Zalewie Zegrzyńskim. Przewodniczący przywitał zebranych i przystąpił do realizacji proponowanego porządku obrad.

Pkt 2) Przyjęcie porządku obrad. Do proponowanego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski: Komisja Zagospodarowania Przestrzennego wnioskowała o zdjęcie pkt. 9 t.j.: „Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Rumiankowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 24/84.”, z uwagi na wpłynięcie pisemnego sprzeciwu dot. nadania nazwy, pełnomocnika jednego ze współwłaścicieli drogi.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji o zdjęcie z porządku obrad pkt. 9. W głosowaniu wzięło udział: 10 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła wniosek Komisji o zdjęcie z porządku obrad pkt. 9.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z uwzględnionym wnioskiem. W głosowaniu wzięło udział: 10 radnych:
- „za” wnioskiem głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 1 radny
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Interpelacje radnych.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 34/12.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Brzozowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34 i 34/28.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34.
8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kwitnącej Wiśni” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34.
9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Polnych Maków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/38, 291/56, 291/63.
10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i nr 291/47.
11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Szczęśliwa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20.
12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Spełnionych Marzeń” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działki o nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie sesji.

Pkt. 3) Interpelacje radnych. W okresie między sesjami nie zarejestrowano interpelacji.

Pkt 4) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy, K.Skuza.
Rady A.Kula, Przewodniczący Komisji Gospodarczej: zmiany związane z uruchomieniem dodatkowych kursów ZTM; Komisja wypowiedziała się pozytywnie na temat zmian w budżecie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XXXVIII/67/2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Pkt 5) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 34/12.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek mieszkańców nowo powstałego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Zegrzyńskiej we wsi Nieporęt o nadanie nazwy „Pszeniczna” drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o nr 34/12. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że:
1) szerokość przedmiotowej drogi objętej niniejszym projektem uchwały wynosi 10 m,
2) droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 5 działkom położonym przy tej drodze,
3) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Zegrzyńskiej we wsi Nieporęt,
4) do wniosku dołączono zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
5) wniosek z proponowaną nazwą drogi został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką wsi Nieporęt.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Gospodarcza zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 34/12. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/68/2009 w sprawie: nadania nazwy „Pszeniczna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działkę o nr ewid. 34/12.

Pkt 6) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Brzozowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34 i 34/28.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek mieszkańców nowo powstałego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Zegrzyńskiej we wsi Nieporęt o nadanie nazwy „Brzozowa” drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o nr 34/34 i 34/28. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że:
1) szerokość przedmiotowej drogi objętej niniejszym projektem uchwały wynosi 6 m,
2) droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 7 działkom położonym przy tej drodze,
3) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Zegrzyńskiej we wsi Nieporęt,
4) do wniosku dołączono zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
5) wniosek z proponowaną nazwą drogi został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką wsi Nieporęt.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Gospodarcza zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Brzozowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34 i 34/28. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/69/009 w sprawie: nadania nazwy „Brzozowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej działki o nr ewid. 34/34 i 34/28.

Pkt 7) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek mieszkańców nowo powstałego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Zegrzyńskiej we wsi Nieporęt o nadanie nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki ewidencyjnej nr o 34/34. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że:
1) szerokość przedmiotowej drogi objętej niniejszym projektem uchwały wynosi 10 m,
2) droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 4 działkom położonym przy tej drodze,
3) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Zegrzyńskiej we wsi Nieporęt,
4) do wniosku dołączono zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
5) wniosek z proponowaną nazwą drogi został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką wsi Nieporęt.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Gospodarcza zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/70/2009 w sprawie: nadania nazwy „Spokojna” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34.

Pkt 8) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Kwitnącej Wiśni” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek mieszkańców nowo powstałego osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Zegrzyńskiej we wsi Nieporęt o nadanie nazwy „Kwitnącej Wiśni” drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki ewidencyjnej o nr 34/34. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że:
1) szerokość przedmiotowej drogi objętej niniejszym projektem uchwały wynosi 10 m ,
2) droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 5 działkom położonym przy tej drodze,
3) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Zegrzyńskiej we wsi Nieporęt,
4) do wniosku dołączono wszystkich zgody współwłaścicieli nieruchomości,
5) wniosek z proponowaną nazwą drogi został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką wsi Nieporęt.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Gospodarcza zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Kwitnącej Wiśni” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXVIII/71/2009 w sprawie: nadania nazwy „Kwitnącej Wiśni” drodze wewnętrznej położonej we wsi Nieporęt stanowiącej część działki o nr ewid. 34/34.

Pkt 9) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Polnych Maków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/38, 291/56, 291/63.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej położonej we wsi Józefów, stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 291/38, 291/56 i 291/63 o nadanie nazwy „Polnych Maków” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że:
1) szerokość drogi wewnętrznej wynosi 6 m,
2) droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 18 działkom położonym przy tej drodze,
3) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji nieruchomości od ulicy Strużańskiej we wsi Józefów,
4) do wniosku dołączono zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
5) wniosek z proponowaną nazwą drogi został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką wsi Józefów.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Gospodarcza zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Polnych Maków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/38, 291/56, 291/63. W głosowaniu wzięło udział 9 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 9 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/72/2009 w sprawie: nadania nazwy „Polnych Maków” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/38, 291/56, 291/63.

Pkt 10) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i nr 291/47.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, położonej we wsi Józefów, stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 291/12 i 291/47 o nadanie nazwy „Leśna Polana” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że:
1) szerokość przedmiotowej drogi wynosi 6 m – dla działki ewid. nr 291/12 i 5 m – dla działki ewid. nr 291/47,
2) droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 23 działkom położonym przy tej drodze,
3) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji nieruchomości od ulicy Strużańskiej we wsi Józefów,
4) do wniosku dołączono zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
5) wniosek z proponowaną nazwą drogi został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką wsi Józefów.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: wniosek Komisji, aby nazwa brzmiała „Leśnej Polany”, zgodnie z zapisami uchwały Rady: nazwy powinny być w mianowniku nie w dopełniaczu, jak we wniosku.
B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: wniosek współwłaścicieli brzmiał „Leśna Polna”, aby zmienić wniosek należałoby uzyskać zgodę raz jeszcze.
Radny K.Sosnowski, Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego: wniosek o zdjęcie pkt z porządku obrad, do wyjaśnienia.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie pkt dot. rozpatrzenia projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Leśna Polana” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 291/12 i nr 291/47 z porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 7 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 3 radnych.
W wyniku powyższego głosowania uwzględniono wniosek o zdjęcie pkt. z porządku obrad.

Pkt 11) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Szczęśliwa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek mieszkańców wsi Józefów o nadanie nazwy „Szczęśliwa” drodze wewnętrznej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne o nr 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20 stanowiące własność Gminy Nieporęt. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że:
1) szerokość przedmiotowej drogi objętej niniejszym projektem uchwały wynosi 6 m,
2) droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 15 działkom położonym przy tej drodze,
3) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Szkolnej we wsi Józefów,
4) wniosek z proponowaną nazwą drogi został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką wsi Józefów.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Gospodarcza zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Szczęśliwa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/73/2009 w sprawie: nadania nazwy „Szczęśliwa” drodze wewnętrznej położonej we wsi Józefów stanowiącej działki o nr ewid. 233/1, 233/4, 233/5 i 233/20.

Pkt 12) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy „Spełnionych Marzeń” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działki o nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Dział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, B.Bartkiewicz, która wyjaśniła, że do Urzędu Gminy Nieporęt wpłynął wniosek współwłaścicieli drogi wewnętrznej, położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działki ewidencyjne o nr nr 628/6, 628/8 i 631/22 o nadanie nazwy „Spełnionych Marzeń” tej drodze. Na podstawie analizy wniosku ustalono, że:
1) szerokość przedmiotowej drogi objętej niniejszym projektem uchwały wynosi 8 m,
2) droga wewnętrzna zapewnia dostęp do drogi publicznej 20 działkom położonym przy tej drodze,
3) nadanie nazwy drodze wewnętrznej umożliwi prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi oraz pozwoli na uporządkowanie numeracji od ulicy Słonecznej we wsi Stanisławów Pierwszy,
4) do wniosku dołączono zgody wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
5) wniosek z proponowaną nazwą drogi został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Sołecką wsi Stanisławów Pierwszy.
Komisja Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Gospodarcza zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Spełnionych Marzeń” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działki o nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22. W głosowaniu wzięło udział 10 radnych:
- „za” przyjęciem uchwały głosowało: 10 radnych
- „przeciw” głosowało: 0 radnych
- „wstrzymało się” od głosu: 0 radnych.
W wyniku powyższego głosowania Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/74/2009 w sprawie: nadania nazwy „Spełnionych Marzeń” drodze wewnętrznej położonej we wsi Stanisławów Pierwszy stanowiącej działki o nr ewid. 628/6, 628/8 i 631/22.

Radny A.Kula: wnioskodawcy dążą do korzystnych terenów, stąd mamy nazwy: „Szczęśliwa”, „Radosna”, nie ma ulic związanych z historią czy nazwami własnymi, trzeba o tym pamiętać.
B.Bartkiewicz, kierownik Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: jest problem z typami nazw. Prośba o współpracę ze strony Komisji w stworzeniu Banku Nazw. Tematycznie dla poszczególnych terenów, obszarów.
Radny K.Sosnowski: mogłoby być to traktowane jedynie jako ewentualne propozycje nazw.
Radny M.Stańczak: w przygotowaniach Banku Nazw wskazana byłaby współpraca z sołectwami.

Pkt 13) Zapytania i wolne wnioski.
Zastępca wójta M.Stpiczyński, zdał relację ze spotkania w powiecie wołomińskim, którego celem było omówienie sytuacji związanej z przyduchą i zaplanowanie działań.
Radny K.Sosnowski poruszył następujące tematy:
1) niewidoczny zakręt od ronda w stronę Zegrza, zarośnięty przez drzewa samosiejki;
2) newralgiczne miejsce przy Gimnazjum, czy wysepka będzie uzupełniona czy może stanie tam radar;
3) lewoskręt do D.H. „Anna”;
4) monitoring terenu Gminy, pogląd w urzędzie, czy jest możliwość podglądu przez Straż gminną lub Policję;
5) na terenie „dzikiej plaży” pobierane są opłaty za parkowanie, na jakiej podstawie, czy ktoś dzierżawi ten teren;
6) sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Przyrodniczej i Płochocińskiej.
Zastępca wójta odniósł się do zapytań radnego K.Sosnowskiego:
ad 6) sygnalizacja świetlna: wg. informacji z ZDM ma być specyfikacja a potem dokumentacja projektowa; choć przetargi były kilkakrotnie ogłaszana, ale nie było oferentów;
ad 5) teren „dzikiej plaży”: nie jest dzierżawiony;
ad 4) monitoring: na razie działa w urzędzie, podgląd na Komisariacie Policji jest niemożliwy ze względów technicznych; na razie dążymy do uruchomienia monitoringu „dzikiej plaży”;
ad 1-3) miejsca newralgiczne: teren przy rondzie - wystąpimy do MZDW w sprawie wycinki drzew; wysepka przy Gimnazjum – była notorycznie niszczona, były też wnioski o jej zlikwidowanie; oznakowanie pionowe i poziome przy „Annie”.

Pkt 14) Zamknięcie sesji.
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Nieporęt o godz. 15.30.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Joanna Jońska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 30.03.2010 r., godz. 16.07
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 30.03.2010 r., godz. 16.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.03.2010 r., godz. 16.07Joanna JońskaDodanie strony