Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Kompetencje Zastępcy Wójta Gminy

Zastępca Wójta wykonuje zadania i kompetencje określone przez Wójta.

Do zadań Zastępcy Wójta należy:
1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
2) zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta,
3) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad określonymi w Regulaminie komórkami organizacyjnymi,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej - w zakresie odrębnego upoważnienia Wójta,
5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy - w zakresie udzielonych przez Wójta pełnomocnictw, z zastrzeżeniem postanowień ustawy,
6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
7) załatwianie spraw oraz udzielanie informacji publicznej - w zakresie odrębnego upoważnienia Wójta,
8) reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości - w zakresie określonym przez Wójta,
9) współdziałanie - w zakresie powierzonych zadań i udzielonych upoważnień/pełnomocnictw - z Radą, Wójtem, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami pomocniczymi, jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi nie podległymi bezpośrednio Zastępcy Wójta,
10) załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji,
11) załatwianie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
12) przygotowywanie projektów programów gospodarczych, koordynacja i współudział w realizacji tych programów,
13) koordynacja pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Wójta Gminy Nieporęt,
14) nadzorowanie i koordynacja ewakuacji lub przyjęcia ludności na terenie Gminy Nieporęt,
15) koordynowanie działań w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego według decyzji Wójta Gminy Nieporęt.
3. Przy wykonywaniu swoich zadań i kompetencji Zastępca Wójta działa w granicach określonych odrębnymi imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta.

Zastępcy Wójta podlega bezpośrednio Dział Inwestycji, Dział Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych oraz Dział Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej,


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 29.01.2016 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.01.2016 r., godz. 14.49Adam PodemskiEdycja strony
29.01.2016 r., godz. 14.39Adam PodemskiEdycja strony
09.03.2010 r., godz. 09.04Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
24.06.2003 r., godz. 10.12NieznanyDodanie strony do BIP.