Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY NIEPORĘT

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Wytycznych Gównego Lekarza Weterynarii dla Hodowców Drobiu z dnia 16.02.2006 r. obwieszcza się co następuje:

§1.

W związku z możliwością wystąpienia ptasiej grypy, na podstawie informacji uzyskanej do Głównego Lekarza Weterynarii Kraju informuję, że głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

§ 2.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych. Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.

§3.
Hodowcom drobiu zaleca się:

 karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
 odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku niosności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

§ 4.
Hodowcom gołębi pocztowych zaleca się

 karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem,
 nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania.

§ 5.
Termin stosowania środków ostrożności – do odwołania.

SZEF OBRONY CYWILNEJ
Wójt Gminy Nieporęt
mgr Sławomir Maciej MazurAdministrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 06.03.2006 r., godz. 12.39
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.04.2009 r., godz. 20.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2009 r., godz. 20.46NieznanyZmiana przynależności strony
06.03.2006 r., godz. 12.39NieznanyDodanie strony do BIP.