Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt z dnia 03 marca 2006 r.

w sprawie: wyboru ofert w „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nieporęt w 2006 roku”.
Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust 4 pkt 1 i art. 13 ust. 1, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) w związku z ogłoszeniem z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nieporęt w 2006 r. oraz Zarządzeniem nr 95/2006 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 01 marca 2006r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Nieporęt w 2006 r. informuję, że dokonano wyboru ofert złożonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej:

1) Uczniowski Klub Sportowym „Pilawa” z siedzibą w Nieporęcie na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie określonym w „Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r.”, obejmującym popularyzację i rozwój żeglarstwa, piłki siatkowej, piłki koszykowej, minitenisa oraz aerobiku.

2) Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” z siedzibą w Nieporęcie na realizację zadań publicznych stanowiących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie określonym w „Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2006r.” obejmujących popularyzację i rozwój piłki nożnej.

Ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert, zostaną podpisane umowy na realizację zadań publicznych w 2006r. oraz zostanie udzielona dotacja na realizację tych zadań w następującej wysokości:
1) Uczniowski Klub Sportowym „Pilawa” 34 000.00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych),
2) Ludowy Klub Sportowy „Rotavia” 36 000.00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy
złotych).


Wójt Gminy Nieporęt
Sławomir Maciej Mazur


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.03.2006 r., godz. 15.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.04.2009 r., godz. 20.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.04.2009 r., godz. 20.44NieznanyZmiana przynależności strony
03.03.2006 r., godz. 15.28NieznanyDodanie strony do BIP.