Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Barbara Kopcińska, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Joanna Jońska, data: 27.01.2017 r., godz. 08.59
Ostatnia aktualizacja:Joanna Jońska, data: 27.01.2017 r., godz. 09.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.01.2017 r., godz. 09.00Joanna JońskaPowiązanie strony z plikiem
27.01.2017 r., godz. 08.59Joanna JońskaDodanie strony