Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Podatek rolny

Podatki i opłaty lokalne w roku 2016

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób.
1. Jeżeli przedmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich
opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
2. Dla gruntów będących przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym
nie tworzących gospodarstw rolnych – podstawę opodatkowania stanowi liczba
hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów.

Stawki podatkowe
1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha przeliczeniowego 125,00 zł
( jest to równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2015 roku ).

2. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi od 1 ha fizycznego 250,00 zł (jest to równowartość pieniężna 5 q żyta, obliczona według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2015 roku).

Terminy płatności w czterech ratach do:

15 marca,
15 maja,
15 września i
15 listopada, u sołtysa wsi lub na rachunek budżetu gminy na podstawie
decyzji organu podatkowego właściwego ze względu na położenie gruntów.

Osoby prawne składają w terminie do dnia 15 stycznia, deklaracje na podatek rolny,
na dany rok podatkowy, na formularzu według określonego wzoru i wpłacają – bez wezwania na rachunek budżetu gminy w terminach wskazanych wyżej.

Osoby fizyczne składają informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach, lasach dla celów wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, sporządzoną na formularzu, według określonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zmian.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 stycznia należy odpowiednio skorygować
deklaracje/ informacje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności zmian.

Rada Gminy określiła w drodze uchwały wzory formularzy na podatek rolny:
- deklaracja na podatek rolny - DR-1 (przeznaczony dla osób prawnych )
- informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach, lasach dla celów wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego (dla osób fizycznych) - wzór IN-1
- informacja o współwłaścicielach/współużytkownikach/współposiadaczach - wzór IN-1/A
- dane o nieruchomościach - wzór ZN-1/APodstrony:
UCHWAŁA Nr XV/107/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 10704)
Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nieporęt w roku 2016 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 10153)


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Emilia Gera, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 04.01.2016 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 14.09.2016 r., godz. 14.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.09.2016 r., godz. 14.39Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.50Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.48Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.45Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.40Adam PodemskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
04.01.2016 r., godz. 12.21Adam PodemskiPowiązanie strony z plikiem
04.01.2016 r., godz. 12.20Adam PodemskiDodanie strony