Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Podatek od środków transportowych

Podatki i opłaty lokalne w roku 2016

Opodatkowaniu podlegają:
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
autobusy

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
Wymienione podmioty winny składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek, na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według określonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających
powstanie tego obowiązku.

Wzór deklaracji wraz z załącznikiem określił w drodze rozporządzenia z dnia 19 listopada 2015 r. Minister Finansów (Dz. U., poz. 2025).

Wysokość stawek podatku od środków transportowych Rada Gminy Nieporęt określiła Uchwałą Nr XV/106/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Podatek płatny jest w dwóch ratach , w terminie do:
15 lutego
15 września każdego roku – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy.

Podstrony:
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A - załącznik do deklaracji DT-1


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:Emilia Gera, data: 19.11.2015 r., godz. 00.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 30.12.2015 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Radosław Świątkowski, data: 14.02.2017 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2017 r., godz. 09.48Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
19.01.2016 r., godz. 14.05Adam PodemskiEdycja strony
19.01.2016 r., godz. 14.04Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 13.43Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.39Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.38Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.37Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.34Adam PodemskiEdycja strony
18.01.2016 r., godz. 12.31Adam PodemskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
18.01.2016 r., godz. 12.31Adam PodemskiEdycja strony
30.12.2015 r., godz. 15.01Adam PodemskiPowiązanie strony z plikiem
30.12.2015 r., godz. 14.58Adam PodemskiDodanie strony