Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Inspektor ds. obywatelskich i działalności gospodarczej – Kinga Wiktorowicz, pok. 4, tel. 22 767-04-26

Przyjęcia interesantów:
- poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
- wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Zakres działania:
- prowadzenie spraw z zakresu zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

WYKAZ PROWADZONYCH SPRAW:
1. Przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu, zmiany, wznowienia, zawieszenia, wykreslenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
potrzebne dokumenty:
- dowód osobisty, folmularz CEIDG-1
brak opłat
Termin załatwienia sprawy: nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku

2.Wydawanie zaświadczeń/udzielanie informacji dotyczących wpisów będących w archiwum urzędu
potrzebne dokumenty:
- podanie
- opłata skarbowa za zaświadczenie - 17 złotych
Termin załatwienia sprawy - 7 dni

3. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
potrzebne dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - Karta Informacyjna: OB/24, OB/25, OB/26, OB/27,
- odpis z rejestru przedsiębiorców KRS
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu
Termin załatwienia sprawy do 30 dni
4. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
potrzebne dokumenty:
- wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
- oświadczenie o posiadaniu numeru REGON i NIP
- oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych do celów prowadzenia działalności żłobkowej/klubu dziecięcego
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
- potwierdzenie dokonania opłaty za wpis – 50 złotych
Termin załatwienia sprawy – 7 dni.


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 15.01.2016 r., godz. 15.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.01.2016 r., godz. 15.09Adam PodemskiEdycja strony
12.11.2012 r., godz. 13.53Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
08.09.2011 r., godz. 14.08Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
08.09.2011 r., godz. 13.15Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
08.09.2011 r., godz. 13.07Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
08.09.2011 r., godz. 13.01Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
19.03.2010 r., godz. 09.32Radosław ŚwiątkowskiEdycja strony
04.01.2010 r., godz. 08.28Beata WilkEdycja strony
24.06.2003 r., godz. 12.32NieznanyDodanie strony do BIP.