Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z inwestycjami i zamówieniami publicznymi

Główne przepisy prawne o które opiera się działalność Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Nieporęt.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami) i przepisami innymi wydanymi na jej podstawie.
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) .
3. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2004 r., Nr 204, poz. 2086).
4. Uchwała Nr 221/XVIII/03 Rady Gminy Nieporęt z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie realizacji wodociągów gminnych.
5. Uchwała Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 marca 1996 r. Nr 6/XXVI/96, w sprawie realizacji kanalizacji w Gminie Nieporęt.
6. Uchwała Rady Gminy Nieporęt z dnia 12 września 1996 r. Nr 57/XXXI/96, w sprawie zmiany uchwały o realizacji kanalizacji w Gminie Nieporęt.


W dziale inwestycji i zamówień publicznych przygotowywane i prowadzone są następujące rodzaje spraw z zakresu inwestycji gminnych i głównych remontów:
· opracowywanie planów inwestycji i remontów;
· opracowywanie założeń programów inwestycyjnych i remontowych;
· rozpowszechnianie informacji po ogłoszeniu przez Wójta Gminy zamówienia publicznego i dotrzymywanie terminów wynikających z Ustawy: Prawo zamówień publicznych;
· przygotowywanie projektów umów na wykonanie projektów inwestycyjnych lub remontowych i robót budowlanych;
· przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji techniczno -kosztorysowej, i uzyskiwanie pozwoleń na budowę inwestycji i remontów objętych tą dokumentacją;
· współpraca przy pozyskiwaniu zgód na udostępnienie terenu, przy inwestycjach liniowych, pod realizację inwestycji w przypadku konieczności jej przeprowadzenia na gruncie nie będącym własnością Gminy;
· przygotowywanie materiałów do ogłoszenia zamówień publicznych na budowę lub remont poszczególnych inwestycji lub ich części;
· prowadzenie ewidencji ogłoszonych zamówień publicznych z zakresu gminnych programów inwestycyjnych;
· przeprowadzanie inwestycji i remontów zgodnie z pozwoleniem na budowę, warunkami ustalonymi po przeprowadzeniu zamówienia publicznego i zawartą umową pomiędzy Wykonawcą i Wójtem Gminy Nieporęt;
· przygotowywanie materiałów do wprowadzenia wykonawcy na budowę;
· podział inwestycji na etapy realizacyjne i nadzór nad realizacja zadań;
· udział w dokonywaniu odbioru robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego i opisywanie oraz sprawdzanie pod względem inwestycyjnym faktur wykonawcy złożonych na podstawie dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru odcinków robót budowlanych i po odbiorze końcowym;
· prowadzenie analizy rzeczowej i finansowej inwestycji;
· pozyskiwanie środków na realizację inwestycji z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z programów UE.

W dziale inwestycji i zamówień publicznych można załatwić następujące sprawy:
· sprawdzić trasę przebiegu inwestycji liniowej jak wodociąg, kanalizacja czy linia elektryczna oświetlenia ulicznego lub droga, planowanej lub będącej w trakcie realizacji;
· uzyskać informację dotyczącą budowy przez właściciela posesji przyłącza wg projektów budowlanych opracowanych na zlecenia Wójta Gminy Nieporęt w poszczególnych obszarach wodociągowania lub kanalizacji;Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 12.21
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 12.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2003 r., godz. 12.21NieznanyDodanie strony do BIP.