Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zamkniętych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert już minął, brak jeszcze rozstrzygnięcia)

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wólce RadzymińskiejBudowa oświetlenia na ulicy Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska, Zamostki – etap IBudowa oświetlenia na ulicy Leśnej w miejscowości Józefów gm. NieporętBudowa oświetlenia na ulicy Piastowskiej w miejscowości Józefów gm. Nieporęt