Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zamkniętych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert już minął, brak jeszcze rozstrzygnięcia)

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Różanej w Nieporęcie, budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego (dz. nr ew. 970/13, 970/17) w Nieporęcie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Zegrzyńskiej (ul. Rumiankowa, ul. Białego BzuTermomodernizacja budynku oświatowego w Gminie Nieporęt. Część A - Szkoła Podstawowa w Nieporęcie Część B – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej.Budowa drogi na działce o nr ew.944 w NieporęcieModernizacja budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie - etap I