Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zamkniętych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert już minął, brak jeszcze rozstrzygnięcia)

Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych, których zarządcą jest Gmina NieporętWykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinka sieci wodociągowej: część A – w ul. Cichej w Rembelszczyźnie, część B – w ul. Strużańskiej w Józefowie.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Nieporęt na 2019 rok oraz likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych, odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów niebezpiecznych zlokOdbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Nieporęt na 2019 rokZakup energii elektrycznej dla Gminy Nieporęt i jej jednostek organizacyjnych na lata 2019 – 2020