Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakpończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Różanej w Nieporęcie, budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego (dz. nr ew. 970/13, 970/17) w Nieporęcie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Zegrzyńskiej (ul. Rumiankowa, ul. Białego BzuBudowa oświetlenia ulicy Polnej w miejscowości Rynia gm. NieporętDowóz uczniów z terenu Gminy Nieporęt do szkół prowadzonych przez Gminę w roku szkolnym 2018/2019Zimowe utrzymanie dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych oraz chodników na terenie Gminy NieporętDowóz uczniów niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Nieporęt do szkół lub placówek w roku szkolnym 2018/2019Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Wólka RadzymińskaPrzebudowa ul. Jesionowej w miejscowości IzabelinBudowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 632 w m. Stanisławów Pierwszy oraz w ul. Brukowej w m. Stanisławów Pierwszy dz. nr ew. 506Budowa sieci wodociągowej w ul. Marsa w NieporęcieModernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego do ronda w Rembelszczyźnie gm. Nieporęt.