Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakpończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Karosaż samochodu ratowniczo-pożarnego OSP w NieporęcieModernizacja budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie – etap ICzęść A: Budowa skateparku na terenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w miejscowości Nieporęt. Część B: Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa w mModernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie PierwszymWykaszanie pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych na terenie gm. NieporętWykonanie usług związanych z całoroczną pielęgnacją zieleni wysokiej i niskiej oraz sadzenie krzewów kontenerowych i drzew na terenie gminy Nieporęt w 2018 rokuBudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nieporęt – cz. I.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej: część A w rejonie Nieporęt Pilawa, część B w rejonie Nieporęt Wschód.Przebudowa ulicy Dworcowej w miejscowości Nieporęt gm. Nieporęt – etap IIWykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Strużańskiej w miejscowości Józefów w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzeni