Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz zakpończonych zamówień publicznych

(przetargi zostały rozstrzygnięte)
Ustawienia

Ostatnie 10 zamówień (wg. daty ogłoszenia)

Modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Jana Kazimierza na odcinku od ul. Podkomorzego do ronda w Rembelszczyźnie gm. Nieporęt.Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Wólka RadzymińskaPrzebudowa ul. Jesionowej w miejscowości IzabelinPrzebudowa ulicy Stegny w miejscowości Rynia gm. Nieporęt – etap IIModernizacja elewacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w NieporęciePrzebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Wólka RadzymińskaZagospodarowanie terenu przed budynkiem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Wólka RadzymińskaBudowa oświetlenia ulicy Leśnej w miejscowości Wólka Radzymińska – etap IIBudowa chodnika wzdłuż ulicy Klonowej w miejscowości Stanisławów Pierwszy gm. NieporętBudowa oświetlenia ulicy Polnej w miejscowości Rembelszczyzna – II etap.