Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Zamówienia publiczne

Wykaz aktualnych zamówień publicznych

(termin złożenia ofert jeszcze nie minął)

Budowa oświetlenia na ulicy Leśnej w miejscowości Józefów gm. Nieporęt

Data składania ofert: 25.09.2018 r., godz. 10.00Budowa oświetlenia na ulicy Piastowskiej w miejscowości Józefów gm. Nieporęt

Data składania ofert: 25.09.2018 r., godz. 10.00Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Różanej w Nieporęcie, budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego (dz. nr ew. 970/13, 970/17) w Nieporęcie oraz budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Zegrzyńskiej (ul. Rumiankowa, ul. Białego Bzu

Data składania ofert: 26.09.2018 r., godz. 10.00Budowa oświetlenia na ulicy Wirażowej w miejscowości Wólka Radzymińska, Zamostki – etap I

Data składania ofert: 02.10.2018 r., godz. 10.00