Ustawienia dostęponości:

Urząd Gminy Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt

pl. Wolności 1
05-126 Nieporęt
numer telefonu: +48 22 767 04 00
numer faksu: +48 22 767 04 41
e-mail: urzad@nieporet.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:00-18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek : 8.00-16.00

Główna treœść strony

Sprawy związane z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy Nieporęt oraz gospodarką odpadami komunalnymi.


STANOWISKO PRACY DS. PORZĄDKU I CZYSTOŚCI – II piętro pok. 27, tel. (022) 767-04-47

WYKAZ PROWADZONYCH PRAC :

Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Nieporęt oraz związana z tym gospodarka odpadami komunalnymi.

Prowadzone prace odbywają się zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nieporęt w sprawie: Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nieporęt (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003r. Nr 277, poz.7324 z późn. zm.), która zawiera kierunki postępowania z odpadami komunalnymi w celu zmniejszenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko i człowieka. Ww. prace prowadzone są również zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z poźn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) oraz innymi odrębnymi przepisami prawa.

Uchwała ta jest realizowana między innymi poprzez:
1.Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i czasowego składowania segregowanych odpadów komunalnych poprzez:
1)organizowanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminnych punktach odbioru segregowanych odpadów komunalnych oraz zapewnienie ich usuwania przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższym zakresie,
2)organizowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez gromadzenie tych odpadów w odpowiednich pojemnikach ustawionych na terenie Gminy (Białobrzegi – przy szkole, Wólka Radzymińska – przy szkole i Nieporęt – przy Urzędzie Gminy) oraz zapewnienie ich usuwania przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższym zakresie,
3)propagowanie idei selektywnej zbiórki w formie akcji informacyjno – edukacyjnej prowadzonej wśród mieszkańców gminy.

W gminie Nieporęt zorganizowano 4 gminne punkty odbioru segregowanych odpadów komunalnych tj. plastiku, szkła, papieru, metalu, w następujących miejscowościach:
1. Nieporęt - ul. Małołęcka przy lesie,
2. Michałów-Grabina - przy ul. Przyrodniczej.
3.Wola Aleksandra - przy ul. Wolskiej,
4. Rynia - przy pętli autobusowej.

Godziny przyjmowania odpadów w w/w punktach:

Nieporęt i Michałów-Grabina - poniedziałek, środa w godz. 15.00 - 18.00
sobota w godz. 12.00 - 17.00
Wola Aleksandra i Rynia - wtorek, czwartek w godz. 15.00 - 18.00
sobota w godz. 12.00 - 17.00

Odpady w ww. punktach przyjmowane są zgodnie z umieszczonym na każdym z punktów regulaminem, przyjmowane są nieodpłatnie, wyłącznie jako odpady posegregowane na cztery frakcje tj. plastik, szkło, papier, metal, w ilości nieprzekraczającej 120 l jednorazowo na każdy rodzaj odpadów, powstające tylko i wyłącznie w gospodarstwach domowych (nie są przyjmowane odpady od podmiotów gospodarczych).


Administrator i rejestr zmian:
Osoba odpowiedzialna za informację:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.06.2003 r., godz. 13.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.06.2003 r., godz. 13.24NieznanyDodanie strony do BIP.